dimecres, 1 de setembre del 2021

PAGAMENTS QUOTA SOCI 

Per tal d' accedir a les extraescolar cal tenir fet el pagament de la quota anual de soci (28€/família)

Per realitzar el pagament només s'ha de fer la transferència al número de compte de l'AMPA indicant el concepte corresponent.

QUOTA SOCI

Banc Sabadell IBAN : ES5200811891630001070514
Import 28€
Concepte: NOM FAMILIA


QUOTA EXTRAESCOLAR

Banc Sabadell IBAN : ES5200811891630001070514
Import del extraescolar escollit.
Concepte: NOM ALUMNE + NOM EXTRAESCOLAR

TIQUETS DE MENJADOR

Es farà a través de la nova aplicació de mòbil. 

TIQUETS D'ACOLLIDA

Banc Sabadell IBAN : ES60 0081 1891 6200 0107 0613
Import del nombre de tiquets que es volen adquirir, o talonaris.
Concepte: NOM ALUMNE + ACOLLIDA